पोस्ट विवरण
User Profile

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

सुने

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଲଗାଯିବାକୁ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ସାନସର ସବୁଜ |

Somnath Gharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ