पोस्ट विवरण
User Profile

ବସନ୍ତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ ଫସଲକୁ ବାନ୍ଧିବା |

सुने

ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ବ growing ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହାର ଓଜନ ହେତୁ ଖସିବାର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଏହାକୁ ଖସି ନଯିବା ପାଇଁ ଆଖୁକୁ ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ | ଯଦି ବନ୍ଧା ନହୁଏ, ତେବେ କୃଷକମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ | ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡାଇ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଭଲଭାବେ ପ read ନ୍ତୁ |

କେବେ ବାନ୍ଧିବେ?

 • ବର୍ଷା ହେତୁ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ ବାଡ଼ି ସହଜରେ ଖସିପାରେ | ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା of ତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଖୁକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

କିପରି ବାନ୍ଧିବେ?

 • ଏହାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଖୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଦଉଡିରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ |

 • ଆଖୁ ବାନ୍ଧିବାବେଳେ, ଅଧିକ ଗଛକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ |

 • ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠରୁ 2.5 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ |

 • ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧିବା 100 ସେମି ଉଚ୍ଚରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

 • ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧିବାର 20-25 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ |

 • ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିଠାରୁ ପ୍ରାୟ cm ୦ ସେ.ମି.

 • ଆଖୁ ବାନ୍ଧିବାବେଳେ ଏହାର ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ |

 • ସବୁଜ ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରେ | ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ |

 • ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ |

 • ଏହି ପତ୍ରଗୁଡିକ କ୍ଷେତର ଗୁଣ୍ଡରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ | ଏହା ତୃଣକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ |

ଏହି ପରି କେନ୍ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ you ାରା, ତୁମେ ତୁମର କାନକୁ ଖସିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ | ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କର ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର |

Pramod

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ