पोस्ट विवरण
सुने
Krishi Gyan
5 year
Follow

કોબી: રુટ રોટ / રુટ રોટ / રુટ રોટ

આ ફૂગથી થતો રોગ છે, જેમાં મૂળ કાળા પડી જાય છે અને સડવા લાગે છે. ચેપગ્રસ્ત છોડનો વિકાસ અટકી જાય છે. જો સમયસર નિયંત્રણ ન કરવામાં આવે તો પતિ સુકાઈ જાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે ફુલસ્ટોપ, 15 લિટર પાણીમાં 30 ગ્રામ. પંચ સાથે, 10 જી. અથવા બૂસ્ટરની 1 ગોળી સાથે સ્પ્રે કરો. તેને 6-7 દિવસ પછી ફરીથી સ્પ્રે કરો.

Like
Comment
Share
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ