पोस्ट विवरण
User Profile

କପା ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

सुने

କପା, ନଗଦ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧଳା ସୁନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ, ବିହନ ପରିମାଣ, ସାରର ପରିମାଣ, ରୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଏପରିକି ସତ୍ୟ

SomnathGharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ