पोस्ट विवरण
User Profile

ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଡିଲ୍ |

सुने

ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ | ଫୁଲର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଷ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆଡଭାନ୍ସ କୃଷି |

Pramod

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ