पोस्ट विवरण
सुने
फूल
Krishi Gyan
3 year
Follow

ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି 15 ଟି ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତୁ |

ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି 15 ଟି ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତୁ |

ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଯଦି ଆପଣ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓରେ, 15 ଟି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ବଗିଚା ହେଉଛି ମୋର ଉତ୍ସାହ (ହିନ୍ଦୀ)

Like
Comment
Share
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ