पोस्ट विवरण
सुने
ईख
Krishi Gyan
4 year
Follow

રીડ વોર્મ

શેરડીમાં લગાડવામાં આવતી વેસીકલ/સ્ટેમ બોરર જંતુને કારણે મધ્યના મુખ્ય વિકાસશીલ અને કોમળ પાંદડા સુકાઈ જવા લાગે છે, જે પાકના વિકાસ પર ખરાબ અસર કરે છે. આ રોગના નિવારણ માટે, આમાંથી કોઈ એક જેમ કે 5 મિલી કટર અથવા 20-25 મિલી રીજન્ટ અથવા સાર્જન્ટ એસ. તેને 15 લીટર પાણીમાં ભેળવી સ્પ્રે કરો. છંટકાવ કર્યા પછી, સિંચાઈ કરવી જ જોઇએ.

Like
Comment
Share
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ