Post Details
Listen
Fox Nut
Krishi Gyan
3 year
Follow

ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହିପରି ମଖାନା ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହିପରି ମଖାନା ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମଖାନାଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମଖାନା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହାର ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |


ସ es ଜନ୍ୟ: ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଭି ଇଣ୍ଡିଆ |

Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor