Post Details
Listen
सुधीर मोरडे
DeHaat Expert
4 year
Follow

भात: भातामधील तण नियंत्रण

भात लावणीनंतर 22 ते 25 दिवसांनी म्हणजे गवताला दोन ते तीन पाने आल्यावर ग्रीनलेबल किंवा नॉमिनी गोल्ड सारखे कोणतेही तणनाशक 100 मिली 150 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. हे पाणी एक एकर शेतीसाठी पुरेसे आहे. भातामध्ये मोथा गवत जास्त असल्यास 80 ग्रॅम सोबतीला ग्रीनलेबल किंवा नॉमिनी गोल्ड मिसळून शिंपडा.

Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor