Post Details
Listen
Krishi Gyan
5 year
Follow

એગપ્લાન્ટ: વ્હાઇટ ફ્લાય / વ્હાઇટ ફ્લાય

અપ્સરા અને પુખ્ત વયના લોકો બંને પાંદડાની નીચેથી રસ ચૂસે છે. અસરગ્રસ્ત પાંદડા પીળા થઈ જાય છે અને ડૂબી જાય છે અને અંતે સુકાઈ જાય છે અને પડી જાય છે. ક્યારેક પાંદડા પણ કાળા થઈ જાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે, કિલમાઈટ, 1 એમ્પૂલ અને ગ્રીનટારા, 15 લિટર પાણી દીઠ 5-6 ગ્રામ. મિક્સ કરો અને છંટકાવ કરો. 6-7 દિવસ પછી, બૂસ્ટર અને પંચની 1 ગોળી, 15 લિટર પાણી દીઠ 10 ગ્રામ. મિક્સ કરો અને સ્પ્રે કરો.

Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor