વિગતો
Listen
Cotton | कपास | कपाशी
Krishi Gyan
3 year
Follow

કપાસની કેટલીક સુધારેલી જાતો

કપાસની ખેતી ખેડૂતોને ઊંચું વળતર આપતો રોકડિયો પાક છે. તેની ખેતી કરતા પહેલા કેટલીક સુધારેલી જાતો વિશે જાણવું જરૂરી છે. જો તમારે કપાસની ખેતી કરવી હોય તો આ વિડીયો ધ્યાનથી જોવો. અહીંથી તમે તેના કેટલાક મોટા અદ્યતન ખેડૂતોની માહિતી મેળવી શકો છો. જો તમને આ વિડિયોમાં આપેલી માહિતી પસંદ આવી હોય, તો અમારી પોસ્ટને લાઈક કરો અને તેને લગતા તમારા પ્રશ્નો અમને કમેન્ટ દ્વારા પૂછો. કૃષિ સંબંધિત વધુ માહિતી માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારો સાથે જોડાયેલા રહો.

સૌજન્ય: પ્રિય ખેડૂત

1 Like
Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor