पोस्ट विवरण
सुने
कृषि समाचार
शेतकरी समाचार
DeHaat Channel
5 July
Follow

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीडमध्ये ८० टक्के खरिपाची पेरणी

छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गतच्या छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांत सर्वसाधारण २० लाख ९० हजार १९८ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत १६ लाख ६० हजार २९४ हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. २७ जूनअखेर झालेल्या या पेरणीचा टक्का सर्वसाधारण क्षेत्राच्या तुलनेत ७९.४३ टक्के इतका आहे.


44 Likes
Like
Comment
Share
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ